ธรรมะคือคุณากร ( Homage to the Dhamma)

 DhammathaiTeam  

ธรรมะคือคุณากร ( Homage to the Dhamma)

"ธรรมะคือคุณากร" (Homage to the Dhamma)
บทเพลงแห่งการนอบน้อมแด่พระธรรมคุณ

คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vhN8uVgcdTs

7,821


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย