"รู้ธรรมเพื่อพ้นทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "รู้ธรรมเพื่อพ้นทุกข์"

" .. รู้ธรรมะมันต้องรู้อย่างนี้ "คือรู้ในแง่ที่มันพ้นทุกข์" ความรู้นี้เป็นสิ่งสำคัญ รู้เครื่องยนต์กลไก รู้อะไรสารพัดอย่างก็ดีอยู่ แต่ว่ามันไม่เลิศ ธรรมะก็ต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอก ให้รู้เท่านี้ก็พอ

"สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติรู้แล้วก็วาง" ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะไม่มีทุกข์นะ "มันไม่มีทุกข์ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ เพราะมันรู้จักแก้ปัญหา" มันรู้จักสมมุติวิมุตตินี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่ เมื่อเราประพฤติปฏิบัตินี่เองไม่ใช่เอาที่อื่นหรอก .. "

"ความหลุดพ้น"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,406


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย