."ขอให้อดทนทำไปเถิด" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    27 ส.ค. 2566

.
 "ขอให้อดทนทำไปเถิด"

" .. "การหัดภาวนาเบื้องต้นก็ต้องใช้คำบริกรรมเสียก่อน" จะเอาโอมะหรือระลึกถึงครูบาอาจารย์ หรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ "ขอแต่ให้ทำใจให้แน่วแน่ลงอันเดียวก็แล้วกัน"

ถ้าใจยังไม่แน่วแน่ "มันก็ส่งส่ายล่ะซี มันพาวนเสียไม่เป็นภาวนา" แต่ก็อดทนไป "เพราะใจเรายังไม่เคยภาวนา" มีแต่ส่งส่ายอยู่ตลอดเวลา "พึ่งมาภาวนานี่เองจะให้มันรวมทีเดียวมันก็ยากอยู่" ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีเวลาจะรวมลงได้ "ขอให้อดทนทำไปเถิด" .. "

"ถาม-ตอบ ต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

27 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5326 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย