"ไม่เลือกกาลเวลา" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    10 ก.ค. 2564

.
 "ไม่เลือกกาลเวลา"

" .. ผู้ที่เข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในการที่จะปฏิบัตินั้น ไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งพับเพียบหรือว่านั่งขัดสมาธินี้อย่างเดียว "อกาลิโก ไม่เลือกเวลา" พระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายนั้น มีความพากความเพียรทุกอิริยาบท มียืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

10 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5308 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย