"พิจารณาไว้ก่อนเสมอ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    30 มิ.ย. 2562

 "พิจารณาไว้ก่อนเสมอ"

" .. "ทุกคนมีความรัก มีบุคคลเป็นที่รัก มีสิ่งเป็นที่รัก" แม้พยายามให้เห็นความไม่เที่ยง หรือความทนอยู่ไม่ได้ หรือความไม่อยู่ในอำนาจปรารถนาต้องการของใครเลย ย่อมมีความสงบสุขในจิตใจได้พอสมควร

ดัวนั้น "จึงควรพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไว้ให้เสมอ" จะได้ไม่เป็นทุกข์จนเกินไป "เมื่ออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปรากฏชัดเจนพอสมควร" .. "

"ธรรมคือดวงตาของชีวิต"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 DT014902

วิริยะ12

30 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย