ให้พวกเราพากันนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออก หน้าที่อย่างอื่นไม่มี

 DhammathaiTeam    15 ก.พ. 2560

"..ให้พวกเราพากันนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออก หน้าที่อย่างอื่นไม่มี

ให้จิตอยู่ในปัจจุบัน ไม่คิดเรื่องอดีต ไม่คิดเรื่องอนาคต ไม่กังวลเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของตนเองและผู้อื่น โลกเราเปลี่ยนเเปลงเกิดดับของมัน ปล่อยวาง รับรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียว

จิตใจของเรา จิตมันอยู่สงบ ธรรมชาติของจิตก็คือ สะอาด สว่าง สงบ ธรรมชาติของกิเลสก็คือ ร้อน วุ่นวาย ไม่สงบ ไม่สะอาด เพราะฉะนั้นจิตที่มีกิเลสก็แยกออกได้ จิตกับอารมณ์ก็แยกออกได้

หันมาดูจิตถ้ามีอารมณ์แล้วก็ปล่อย ทั้งยินดีทั้งยินร้าย เขาเรียก ทุกข์ปกปิด เมื่อทุกข์ปกปิดแล้ว ยินดียินร้ายก็เกิดขึ้นแน่ เพราะฉะนั้น นักปฎิบัติถ้ามียินดียินร้ายก็แยกออกซะ ไม่สนใจ

สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ อาการนิ่ง สงบ สะอาด บริสุทธิ์
ต่อไปก็นั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆ ถ้ามันจะปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปสนใจ โลกภายนอกก็ไม่ต้องไปสนใจ สนใจแต่ตนเองขณะนี้ ปัจจุบันนี้ เป็นทางหลุดพ้น.."

ประวัติย่อ พระอาจารย์สิริปันโน
พระอาจารย์สิริปันโน แห่งสำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวร อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อดีตลูกชายของอภิมหาเศรษฐีที่สละสิทธิ์ในการรับมรดกมูลค่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจบจากอังกฤษ พูดได้ 8 ภาษา แต่เลือกทางเดินแห่งมรรคา มาออกบวชอยู่ใต้ร่มโพธิญาณ ขบฉันเพียงวันละมื้อ ตามแต่จะมีผู้ศรัทธามาใส่บาตร อยู่เพียรภาวนาในป่าเขาเป็นเวลากว่า 20 พรรษาแล้ว   


ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/56026/-blog-dhart-

DT0005

DhammathaiTeam

15 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5329 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย