"พุทโธ บุญเกิดทางใจ"

 วิริยะ12    28 พ.ค. 2560

 "พุทโธ บุญเกิดทางใจ"

" .. ท่านพระอาจารย์(หลวงปู่มั่นฯ)สอนว่า "อิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน นั้นนะสร้างบุญขึ้นมาได้" เช่น "เราเดินไปก็ระลึกพุทโธไป เรานั่งอยู่ก็ระลึกพุทโธ เรานอนอยู่ก็ระลึกพุทโธ" พยายามทำให้มันติดต่อ "ทำการทำงานก็ระลึกพุทโธอยู่"

อย่างท่านฯ ไปสอนชาวบ้านนอกนะ ถึงฤดูทำไร่ เขาไปดายหญ้า "สับจอบสับเสียมลงดิน ก็ให้ระลึกพุทโธ เวลาเกี่ยวข้าวก็เหมือนกันแหละ เกี่ยวกอหนึ่งก็พุทโธ เกี่ยวกอสองก็พุทโธ" หมายความว่า "งานที่เราทำก็ได้ บุญเราก็ได้" อันนี้เป็นลักษณะของบุคคลผู้มีปัญญา ทำการงานทุกอย่าง "อย่าทิ้งพุทโธ เพราะเหตุไร เพราะว่าบุญเกิดทางใจ"

"บุญนั้นไม่ได้เกิดแต่การบริจาคทานอย่างเดียว บุญเกิดจากการรักษาศีล บุญเกิดจากการภาวนา" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การเจริญภาวนา เป็นบุญที่สามารถทำได้ไม่เลือกบุคคล" ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าหรือเด็ก หญิงหรือชาย หรือคนเจ็บป่วยก็ตาม สามารถทำได้

คนที่มีสติปัญญา "ยืน เดิน นั่ง นอน ก็เป็นบุญแล้ว" ทำการทำงานก็เป็นบุญ ทุกสาขาอาชีพที่เป็นอาชีพบริสุทธิ์ "ถ้าเราระลึกพุทโธคราวใด บุญก็เกิดขึ้นคราวนั้น" ไม่ต้องหาไกล คนมีปัญญาไม่ต้องหาไกล หาอยู่ในกาย หาอยู่ในวาจา หาอยู่ในจิต .. "

"รำลึกวันวาน"
หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ
 

http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-mun/lp-mun-hist-06-03.htm   DT014902

วิริยะ12

28 พ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย