"อารมณ์อันเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    10 พ.ย. 2566

.
 "อารมณ์อันเดียว"

ผู้ถาม: "ถ้าภาวนานิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียว" หากว่ามีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก แล้ว "เราพิจารณาเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยให้มันเกิดขึ้น" อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ

หลวงปู่เทสก์: "ถ้าภาวนาแล้วจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวถูกแล้ว" อารมณ์อันอื่นมาแทรกไม่ถูก "แต่อารมณ์อันนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมก็ใช้ได้" แต่ให้วางได้ในเมื่อพิจารณาแล้ว "ถ้าวางไม่ได้ก็ไม่ถูก จะวางก็ได้ จะพิจารณาก็ได้" จึงจะถูก "เมื่อพิจารณามันจะเป็นธรรมคือลงที่ไตรลักษณ์ก็ได้ หรือไม่พิจารณามันจะอยู่เฉย ๆ ของมัน" มีสติคุมจิตให้อยู่ในความสงบสุขต่อไป..

"ถาม - ตอบปัญหาธรรม"
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
    DT014902

วิริยะ12

10 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5333 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย