"สติเป็นพระวินัย เครื่องควบคุม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    23 ก.ย. 2561

 
"สติเป็นพระวินัย เครื่องควบคุม"

" .. "วินัย" ถ้าพูดถึงเรื่องกว้าง ๆ ทั่วไปแล้ว "เป็นเครื่องควบคุมหมู่คณะทั่วไป" หมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในขอบเขตของวินัยทั้งนั้น จะทำการงานอันใด "ถ้ามีวินัยเป็นเครื่องบังคับแล้ว เรียบร้อยทั้งนั้น" แต่คนไม่ชอบพระวินัย มันจึงเกะกะระรานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยฝ่าฝืนพระวินัย พระวินัยตั้งกฎไว้สำหรับบังคับ ให้เป็นระเบียบดีงาม

ในทางปฏิบัติ "วินัยเป็นเครื่องคุ้มครอง" พูดถึงเรื่องปฏิบัติแล้ว "สติ เป็นพระวินัย สตินั้นควบคุมระวังรักษาตัวทุกอิริยาบถ" ยืน เดิน นั่ง นอน อาการที่ยืนมีพระวินัยควบคุมอยู่ เดิน นั่ง นอน มีพระวินัยควบคุมอยู่ ควบคุมตนเอง "ถ้าหากมีพระวินัยควบคุมแล้วมีมารยาทดีงาม" ทำอะไรก็สุภาพเรียบร้อยไม่ต้องให้คนอื่นบังคับ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-11DT014902

วิริยะ12

23 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5183 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย