คอร์สปฏิบัติธรรม


• โยคะภาวนาและ Crystal Singing Bolw
• 11 มีนาคม 2566 - 11 มีนาคม 2566
• เดินจิตสติปัฏฐาน ๔
• 5 พฤษภาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566
• กลับมารู้สึกตัว
• 17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
• พัฒนาจิตยุวพุทธฯ ๑
• 21 เมษายน 2566 - 23 เมษายน 2566
• พัฒนาจิต refresh
• 30 มิถุนายน 2566 - 2 กรกฎาคม 2566
• เจียระไนพลอย พุทธิดา รุ่น ๑๑
• 19 มีนาคม 2566 - 1 เมษายน 2566
• เดินจิตสติปัฏฐาน 4
• 29 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
• มองโลกเป็นใจเห็นสุข
• 8 เมษายน 2566 - 9 เมษายน 2566
• รู้ทันความคิด
• 21 เมษายน 2566 - 23 เมษายน 2566
• พัฒนาจิตยุวพุทธฯ ๒
• 25 เมษายน 2566 - 27 เมษายน 2566
• วิปัสสนาโดยปรมัตถ์
• 27 เมษายน 2566 - 29 เมษายน 2566
• จิตตภาวนา
• 29 เมษายน 2566 - 1 พฤษภาคม 2566


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย