พระสงฆ์ปฏิบัติธรรม ตลอดพรรษา (ศูนย์ 6) วันที่ 31 ก.ค.-18 พ.ย.66 ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและสมัครใจ


 • พระสงฆ์ปฏิบัติธรรม ตลอดพรรษา (ศูนย์ 6) วันที่ 31 ก.ค.-18 พ.ย.66 ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและสมัครใจ
 • โดย
 • พระมหาวิชาญ สุวิชาโน,ดร.
 • วันที่ 31 ก.ค. 66 - 18 พ.ย. 66
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ บ้านจันรม (ศูนย์ ๖) จ.สุรินทร์
 • 55/45 หมู่ 4 บ้านจันรม  ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
 • โทร: 081 351 8501
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1402
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/pHNb3xXgZCqiBQSTA

 • พระสงฆ์ปฏิบัติธรรม ตลอดพรรษา (ศูนย์ 6)

  วันที่ 31 ก.ค.-18 พ.ย.66

  ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและสมัครใจ


502


Ralated Story
เเค่รู้
• 1 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย