เมตตาภาวนา


 • เมตตาภาวนา

 • โดย
 • อ.สุเทพ โพธิสัทธา
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2566 - 26 มิถุนายน 2566
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1379
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • เมตตาภาวนา
  โดย อ.สุเทพ โพธิสัทธา

  24-26 มิ.ย. 66

  สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1379

 เปิดอ่านหน้านี้  192 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย