รู้จักตน รู้จักจิต พัฒนาชีวิตให้เกิดปัญญา


 • รู้จักตน รู้จักจิต พัฒนาชีวิตให้เกิดปัญญา

 • โดย
 • พระทวีศักดิ์ กัลยาณธัมโม
 • วันที่ 20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔)
 • ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔) ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
 • โทร: 096 186 7071
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1624
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/SvqsYZiHkc3LkB4F7
 • รู้จักตน รู้จักจิต พัฒนาชีวิตให้เกิดปัญญา (พอง-ยุบ)

  โดย

  พระทวีศักดิ์ กัลยาณธัมโม

  วันที่ 20-23 ก.ค.66 (ลงทะเบียน 13.00 น.)

  ผู้เคยผ่านวิปัสสนากรรมฐานมาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1624

 เปิดอ่านหน้านี้  192 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย