ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน 2


 • ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน 2

 • โดย
 • พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี), ป.ธ.๙, ผศ.ดร.
 • วันที่ 10, 17, 24, มิ.ย. วันที่ 1, 8, 15, 22. 29 ก.ค. วันที่ 5, 19, 26 ส.ค. วันที่ 2, 9, 16, 23. 30 ก.ย.66
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1455
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน 2
  โดย พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี), ป.ธ.๙, ผศ.ดร.

  วันที่ 10, 17, 24, มิ.ย. 66
  วันที่ 1, 8, 15, 22. 29 ก.ค. 66
  วันที่ 5, 19, 26 ส.ค. 66
  วันที่ 2, 9, 16, 23. 30 ก.ย.66

  (วันเสาร์ 09.00 - 11.30 น.)


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1455

 เปิดอ่านหน้านี้  192 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย