ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุบลราชธานี
 DhammathaiTeam   27 ก.ค. 2562

หมวดหมู่ : องค์กร/มูลนิธิ/สถานศึกษา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุบลราชธานี
1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี
2. หน่วยฝึกอบรมประชาชนประจำตำบล

Dhamma @Ubon

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี : http://ubn.onab.go.th/
อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


ที่มา : http://www.ubonlive.com/dhamma/

DT0005

DhammathaiTeam

27 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  827 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย