วัดหนองป่าพง (หลวงปู่ชา สุภัทโท) อุบลราชธานี
 DhammathaiTeam   20 ก.ค. 2562

หมวดหมู่ : วัดไทย
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : วัดหนองป่าพง (หลวงปู่ชา สุภัทโท) อุบลราชธานี

วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยพระโพธิญาณเถร ต่อมาได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517

ที่อยู่: บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบล โนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

นิกาย: เถรวาท มหานิกาย

เจ้าอาวาส: พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)

ประเภท: วัดป่าฝ่ายอรัญวาสี

ผู้ก่อตั้ง: พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)


ที่มา : http://www.ubu.ac.th/wat/

DT0005

DhammathaiTeam

20 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  1158 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย