ธรรมะสั้นๆ ธรรมะสอนใจ คำสอนง่ายๆ
 DhammathaiTeam   27 ก.ค. 2562

หมวดหมู่ : ธรรมะทั่วไป
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : ธรรมะสั้นๆ ธรรมะสอนใจ คำสอนง่ายๆ

ชีวิตคนทั่วไป บางทีแต่งงานแล้วไม่มีความสุข หรือว่าอยู่ในที่ทำงานไม่มีความสุข เป็นต้น

อดทน อดทน อดทน อดทน อืมมมมมม อดทนนน อดทนนนน กัดฟันนน กัดฟันนนน

มันก็ดีอยู่ น่าอนุโมทนาถ้าทำได้ แต่มันก็ยังไม่ใช่ขันติความอดทนที่แท้จริง เพียงแต่ว่า

อาจเป็นทางนำไปสู่ขันติได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร รู้ได้ว่าลึกๆ มันจะมีความโกรธ ความแค้น

ความรู้สึกกดดัน ความรู้สึกเบื่อหน่าย ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเรารู้สึกว่า เราบังคับตัวเอง

ให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำ นั่นยังไม่ใช่ความอดทน


ความอดทน คือ จิตใจไม่สู้ ไม่ฝืน ไม่หดหู่

ในเมื่อเจอหรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ต้องการ

มีความปกติกับสิ่งที่ไม่ชอบ มีความสงบกับสิ่งที่

ไม่สงบ มีการยอมรับกับภาวะที่ไม่ปรารถนา

ไม่มีการสู้ แม้แต่ด้วยความคิด ถ้าจะเป็นขันติบารมี

จะต้องมีความรู้สึก ‘ปกติ’ อยู่ ต้องถึงขั้นนี้

มันจึงจะเป็นเครื่องเผากิเลส

พระอาจารย์ชยสาโรที่มา : https://dhammatogether.blogspot.com/

DT0005

DhammathaiTeam

27 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  1644 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย