วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร


พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2231
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2325


วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร


วัดบพิตรพิมุข เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 266 ถนนจักรวรรดิ แขวง จักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร

วัดบพิตรพิมุข มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า วัดเชิงเลน ประมาณ พ.ศ.2328 สมเด็จพระเจ้าหลายเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ทรงสถาปนาใหม่หมดทั้งพระอาราม และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่า "วัดบพิตรพิมุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขพระองค์นั้น วัดบพิตรพิมุขได้รับการสมโภช พร้อมกับการสมโภชพระมหานคร สมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสมโภชอารามอื่น ๆ


- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระสัมพุทธบพิตร พระประธานในพระอุโบสถ •

{ พระอุโบสถ }
{ พระพุทธรูปปางลีลา หน้าพระอุโบสถ }
{ พระพุทธรูปประจำพระวิหาร }
มี ๖ องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ขนาดหน้าตัก ๑ เมตรเศษ สูงตลอดพระรัศมี ๑.๕๐ เมตร ประดิษฐานบนแท่นชุกชีเดียวกันด้านทิศใต้ภายในพระวิหารสันนิษฐานว่าคงจะสร้างในเวลาต่างกันเพราะพระพักตร์แต่ละองค์ นั่งแตกต่างกัน บางองค์พระพักตร์ยิ้ม บางองค์พระพักตร์บึ้ง เดิมประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารด้านทิศเหนือ ๓ องค์ และด้านทิศใต้ ๓ องค์ แต่ได้ย้ายมารวมไว้ด้านเดียวเพื่อประโยชน์ใช้พื้นที่
{ พระพุทธศิลาอู่ทอง }
พระประธานในพระวิหาร พระพุทธรูปศิลาทรายขนาดหน้าตัก ๔๒ เซนติเมตร สูงตลอดพระรัศมี ๑.๐๕
{ พระพุทธรูประเบียงพระวิหารคต }
{ พระเจดีย์ทรงลังกา }
ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมสูงราว ๑๒-๑๘ เมตร ฉาบปูนเรียบสีขาว กล่าวกันว่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกด้านหลังพระอุโบสถ

- เจ้าอาวาส -
• พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙) •


 9,811


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย