"ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12   8 พ.ย. 2563

.
 "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา"

" .. "ศีลเป็นเครื่องระงับสงบกายวาจา" กายวาจาสงบ จิตก็สงบ "เมื่อจิตสงบก็ตั้งมั่น เกิดเป็นสมาธิ" จิตมีอำนาจ มีกำลัง เมื่อจิตตั้งมั่นแท้แล้ว อยากรู้อะไรก็รู้ได้ เกิดปัญญาเห็นแจ้ง "เมื่อมีปัญญาแล้วก็ไม่หลงอะไรอีกต่อไป" ไม่ทำอะไรผิด มีสติ รู้เท่าทัน อะไรถูกอะไรผิด เมื่อไม่ทำอะไรผิด ความทุกข์ก็ไม่มี

"มีปัญญารู้ตามความเป็นจริง ความเศร้าโศกเสียใจอะไรก็ไม่มี" เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเอง "ความพลัดพรากจากของรัก" ความไม่ได้สิ่งที่อยากได้ ความไม่ได้สิ่งที่อยากเป็น "เหล่านี้เป็นของธรรมดา ไม่ใช่เรื่องสำหรับเศร้าโศกเสียใจ"

มีปัญญาเห็นจริงอย่างนี้แล้ว คิดอะไรก็ดี ทำอะไรก็ดี พูดอะไรก็ดี ดีทั้งนั้น "ท่านทั้งหลายควรศึกษาเรื่องเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กับศึกษาวิชา" แล้วกาลภายหน้าก็จะแจ่มใส เอาเท่านี้ละนะ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 DT014902

วิริยะ12

8 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  3700 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย