หน่อแกวพระพุทธศนา
 DhammathaiTeam   20 ก.ค. 2562

หมวดหมู่ : ธรรมะทั่วไป
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : หน่อแกวพระพุทธศนา

เผยแผ่หลักธรรมตามพระไตรปิฎก สืบทอดเจตนารมย์พระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลา ๕,๐๐๐ ปี

ปฏิบัติธรรมสืบสานเจตนารมณ์พระเดชพระคุณคุณูปมาจารย์ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ธ) และรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร โดย ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ)

นอบน้อม เชิดชู ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ทุกๆ พระองค์

สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สู่ชนรุ่นหลังสืบไป


ที่มา : https://www.norkaew.net/

DT0005

DhammathaiTeam

20 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  707 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย