จิตที่ขาดปัญญามักหันหลังให้กิเลส หาข้ออ้างให้ดูมีเหตุมีผลหรือแม้กระทั่งอวดว่ากิเลสเป็นเรื่องดี


"หากจะละกิเลส เราต้องมองกิเลสให้เห็น และเห็นมันโดยไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเรา

วิธีเปิดเผยกิเลสในใจที่ดีที่สุด คือการพยายามประคองสติให้อยู่กับอารมณ์กุศลฝ่ายตรงข้ามกับกิเลสตัวนั้น

ไม่มีวิธีใดจะเปิดเผยความหลงใหลในความคิดปรุงแต่งได้ชัดเท่าการประคับประคองสติให้อยู่กับลมหายใจ

ไม่มีวิธีใดจะเปิดเผยความหลงในกายและสุขทางกายได้ชัดเท่าการพิจารณาความไม่สวยไม่งามของกาย (อสุภะกรรมฐาน)

ไม่มีวิธีใดจะเปิดเผยความหลงในโทสะ ความขุ่นเคืองและอารมณ์ด้านลบได้ชัดเท่าการเจริญเมตตา

ไม่มีวิธีใดจะเปิดเผยความประมาทชะล่าใจได้ชัดเท่าการพิจารณาความตาย

จิตที่ขาดปัญญามักหันหลังให้กิเลส หาข้ออ้างให้ดูมีเหตุมีผลหรือแม้กระทั่งอวดว่ากิเลสเป็นเรื่องดี นักภาวนามุ่งหาความจริงมากกว่าสิ่งปลอบประโลมใจ จึงมุ่งมั่นฝึกจิตเพื่อเปิดเผยให้เห็นว่ากิเลสไม่เที่ยง เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ก่อความเศร้าหมองในจิตใจ จากนั้นจึงเพียรใช้อุบายแยบคายในการปล่อยวางกิเลสโดยไม่รู้สึกเสียดาย"

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ศิษย์ทีมสื่อดิจิทัลฯ

2,959จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย