ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

 hohdaaccor  

#มหาบุญทำทานไถ่ชีวิตโคกรบือเพื่อสร้างกุศลกับชีวิต

#ขอเชิญชวนร่วมบุญทำทานไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากโรงฆ่าสัตว์
ด้วยบุญกุศลยิ่งขอเชิญท่านผู้มีจิตเมตตาศรัทธาร่วมบุญครั้งด้วยเถิด สาธุอนุโมทนา

.. มีเหตุต้องช่วยแม่โค​ท้องทั้ง 3 ตัว​ซึ่งทางเจ้าของโค กำลังจะส่งเข้าโรงเชือด​
แม่โคที่ท้อง​ จะนำไปเลี้ยง​ไว้ก่อน​ จึงได้เจรจา​ ขอไถ่ชีวิตแม่โคทั้งหมด​ ทางเจ้าของก็ได้ตกลง​ ให้ไถ่ชีวิตแม่โค​ ทั้ง 3 ตัวเป็นเงินจำนวน​ 250,000 บาท

มัดจำแล้ว เมื่อวันที่ 1มิถุนายรจำนวน 50,000​ บาท
ต้องชำระอีก 200,000​ บาท​ ภายในวันที่​ 30 มิถุนายนนี้
ปัจจุบันขาดยอดบุญอีก 200,000 บาท

#1แชร์ 1อนิสงค์

...โอกาสช่วยเหลือแม่โคที่กำลังจะถูกส่งไปโรงฆ่าสัตว์ พระอาจารย์ได้รับช่วยเหลือไถ่ชีวิตจากชาวบ้าน ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้มีฐานะยากจน จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อปลดภาระของครอบครัว พระอาจารย์รู้สึกเวทนาสงสารและอยากช่วยโคเหล่านี้ให้ได้มีชีวิตอยู่ต่อจนสิ้นอายุขัย จึงได้ประกาศบอกบุญให้ญาติโยมร่วมเป็นสะพานบุญสร้างบุญกุศลในครั้งนี้ เมื่อสำเร็จบุญแล้วพระอาจารย์จะส่งไปที่อำเภอนางรอง ดูแลร่วมกับพระอาจารย์ โดยทำสัญญาฝากเลี้ยง เลี้ยงดูจนสิ้นอายุขัยตามธรรมชาติ เป็นอานิสงส์บุญอันบริสุทธิ์ยิ่ง
#ท่านสามารถร่วมบุญครั้งนี้ได้ที่..
ธนาคารออมสิน
เลขบัญชี[ 020-2272-54156]
ชื่อบัญชี ซาวฟีกามะ ผุ้ประสานงานและจะตั้งกองทุนช่วยเหลือ
สอบถาม โทร [096-8150657]
Email: hohdaaccord15@gmail.com

ปิดรับ30 มิ.ย. 2563เวลา 24.00 น.

#หากยอดเกิน ขอพิจารณาช่วยตัวอื่นๆที่มีชะตากรรมเดียวกันน่ะครับ และขยายที่ดินเขตอภัยทาน ต่อไป

อนึ่งขอเชิญชวนทุกๆท่าน งดทานเนื้อโค กระบือ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับ
อนุโมทนาทุกๆท่าน#ทำบุญสงกรานต์ ไถ่ชีวิตโค คู่แม่ลูกนี้ ก่อนจะส่งไปโรงฆ่าสัตว์

.....ขอให้ผู้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคคู่แม่ลูกให้พ้นจากการถูกฆ่าตายในวันสงกรานต์นี้ จงประสบแต่ความสุข คความเจริญยิ่งๅขึ้นไป

***********

#อานิสงส์การช่วยชีวิตสัตว์ให้ชีวิตเป็นทานบารมี

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัย บุคคลนั้น จะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้

2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

3. ผู้ไห้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่าย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

4.การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน

5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และ เข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

*************************

.....กองทุนไถ่ชีวิตโคกระบือวัดร่องคือ เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยพระครูประยุตศุภการ เจ้าอาวาสวัดร่องคือ เจ้าคณะตำบลแม่ปืมเขต 2 อ.เมือง จ.พะเยา

.....ได้ดำเนินการช่วยเหลือชีวิตโค-กระบือเป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้โค-กระบือ รอดพ้นจากความตาย เมื่อไถ่ชีวิตมาแล้ว ก็มอบให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรที่จะนำไปเลี้ยงต้องผ่านการพิจารณาจากกองทุน ต้องยอมรับเงื่อนไข 5 ข้อ ทำสัญญา และต้องมีผู้นำชุมชนรับรอง

.....โคกระบือทุกตัวที่ไถ่ชีวิตมาแล้ว ทางกองทุนฯจะโพสรายละเอียดของผู้รับเลี้ยง ไว้ในเพจของกองทุน ขณะที่ทำพิธีมอบก็มีสักขีพยาน ซึ่งผู้บริจาคสามารถไปร่วมพิธี หรือ ติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา

.....ขออนุโมทนาผุ้มีส่วนร่วมในบุญนี้ทุกท่าน

ที่มา : https://www.facebook.com/safk.org

2,863
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย