สิ่งที่หลอกลวงเราที่สุด ก็คือสิ่งที่เราเรียกชื่อมันว่า ความสุข
สิ่งที่หลอกลวงเราที่สุด ก็คือสิ่งที่เราเรียกชื่อมันว่า ความสุข

- พุทธทาสภิกขุ -
 2,457 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย