สูตรความสำเร็จ

 อธิวัฒน์บุดดานาง   21 ส.ค. 2554

หนึ่ง พอใจ ในสิ่ง ที่ตนรัก
สอง พิทักษ์ พากเพียร ฝ่าขวากหนาม
สาม เอาใจใส่ ฟันฝ่า พยายาม
สี่ ไตร่ตรองตาม ดำริ พิจารณา

คือธรรมะ ส่องทาง ความสำเร็จ
เป็นดั่งเพชร เม็ดงาม ยามใฝ่ฝัน
รีบเร่งนำ พร่ำปฏิบัติ กันทุกวัน
สู่ความฝัน อันเป็นจริง ยิ่งเจริญ ฯ
อนุโมทนาบุญ สาธุ
เจริญพร
 เปิดอ่านหน้านี้  5837 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย