กลอนธรรมะส่องทาง
 songpon   11 ก.ย. 2556

ธรรมะดั่ง ดวงไฟ ใสสว่าง
ที่ส่องทางนำคนพ้นความชั่ว
ส่องสว่างกลางใจคลายมืดมัว
เห็นแจ้งตัว ตนเรา จึงเข้าใจ
ให้ธรรมะส่องสว่างกลางดวงจิต
ให้ชีวิต ดำรงธรรม นำผ่องใส
สติพร้อม ปัญญาหยั่ง ทุกข์จางคลาย
ประจักษ์ใจ แจ้งชัด อนัตตา
 เปิดอ่านหน้านี้  6148 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย