ใครถือได้ก็ดี แต่ไม่ควรยกตนข่มท่าน EP.1 #วนิอินพุทธ #ปฏิบัติธรรม #ถือศีล #ธรรมะ

 Webmaster  

ดู vdo - ใครถือได้ก็ดี แต่ไม่ควรยกตนข่มท่าน EP.1 #วนิอินพุทธ #ปฏิบัติธรรม #ถือศีล #ธรรมะ

ใครถือได้ก็ดี แต่ไม่ควรยกตนข่มท่าน

วนิ อินพุทธ - Wni Inbuddh

ที่มา : https://www.youtube.com/@wni.inbuddh

18,410


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย