วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2367
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2418


ประวัติความเป็นมา
วัดนรนาถสุนทรริการาม เดิมชื่อว่า วัดเทพยพลี บางคนเรียกว่า วัดฉิมพลี สร้างสมัยรัชกาลที่ 2 ในปีพุทธศักราช 2394 รัชกาลที่ 4 โปรดให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษมและคลองนี้ตัดผ่านพื้นที่ของวัด
สมัยรัชกาลที่ 5 พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เสถียน โชติกเสถียร) กับคุณหญิงสุ่น ภรรยาได้มีจิตศรัทธาสละทรัพย์ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ และกุฏิครั้นปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อย ได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่รัชกาลที่ 5 ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระราชทานนามว่า วัดนรนาถสุนทริการาม
สมัยรัชกาลที่ 7 ทรงเห็นความทรุดโทรมของวัด ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน จึงโปรดให้ซ่อมแซมทั้งวัด ต่อมาปีพุทธศักราช 2475 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองเขตขัติยนารี พระราชธิดาในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎฯ ได้ทรงซ่อมพระอุโบสถ พระวิหาร และกุฏิสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปูชนียวัตถุสถานภายในวัดแตกร้าวหักพัง ทางวัดได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างกุฏิสงฆ์ และศาลาการเปรียญ

สถานะและที่ตั้ง
วัดนรนาถสุนทริการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตังอยู่เลขที่ 66 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา
   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธรูปลงรักปิดทองปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ •

{ พระอุโบสถ }
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันด้านหน้า และด้านหลังใช้ปูนปั้นเป็นลายเถาเปลว ตรงกลางหน้าบันมีรูปปูนปั้นพระอินทร์ประทับนั่งบนแท่น ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี พื้นปูด้วยแผ่นหินอ่อน ฝาผนังด้านนอกฉาบด้วยปูน ซุ้มประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นปูนปั้นลายดอกไม้ทุกช่อง ฝาผนังด้านในฉาบปูนทาสีทองบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้ำลายดอกไม่ก้านแย่ง ด้านในเขียนภาพพระพุทธประวัติด้วยสีน้ำมันทุกบาน มีระเบียงด้านหน้าและด้านหลัง   

พระประธาน ในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูป ลงรักปิดทองปางมารวิชัย   

{ พระวิหาร }
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะแบบจีน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ มีระเบียงล้อมรอบก่ออิฐถือปูน ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงโตคู่ ยืนหันหน้าเข้าหากัน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2418   

พระประธานในพระวิหาร   

{ พระเจดีย์ }
ลักษณะก่ออิฐถือปูนลักษณะทรงกลม ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 20 เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2418   

ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ปูด้วยไม้กระดาน หลังคาไม้มุงด้วยกระเบื้องสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2418   

หอไตร โครงสร้างเป็นไม้สักและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ต้น   

ซุ้มพระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร   

พระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าซุ้มพระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร   

เสมา   

ซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถ   

ซุ้มพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร   

ซุ้มประตูทางเข้าวัด   

พระเจ้าทันใจ   
10,643จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย