เข้าที่-ระวัง-..????

 ธรรมฐิต   8 พ.ย. 2553

น้ำที่ไม่มีทางระบายออกนิ่งใสอยู่ได้ไม่นาน จะต้องเน่าเหม็นในเวลาไม่ช้า

แต่น้ำที่ไหลอยู่ตลอดจะเป็นน้ำที่สะอาดอยู่เสมอ

เฉกเช่นชีวิตทุกรูปนามหากหยุดนิ่งไม่แปรเปลี่ยน

ย่อมต้องหยุดอยู่กับที่ ล้าหลังไม่ก้าวหน้า

แต่ชีวิตนี้ต้องรู้จักเคลื่อนที่เพื่อปรับ ปรุง เปลี่ยน แปลง แก้ไข

เพื่อความวิวัฒนาการที่ดีกว่าจึงรุ่งเรืองได้อย่างงดงาม

การเปลี่ยนแปลงแห่งกฎธรรมชาติตามสภาพสังขาร

คือแก่เจ็บตายนั้นธรรมดาสามัญทุกตัวตนไม่สำคัญเท่าไรนัก

แต่ทว่าการแปรเปลี่ยนในชีวิตประจำวันนี่สิสำคัญนัก

โดยเปลี่ยนแปรจากเจตจำนงแห่งจิตใจของเรา หากไม่เอาใจใส่เรียนรู้

ปล่อยให้เปลี่ยนไปโดยไม่เห็นคุณและค่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งนัก

ชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่จะล้าหลังหรือก้าวหน้าไปสู่รูปแบบใดนั้น

อยู่ที่สติปัญญา ที่มีข้อมูลเหตุผลนั้นๆเพื่อนำไปสู่การตกลงใจแห่งการแปรเปลี่ยนที่ดีขึ้น

แต่การตัดสินใจในชีวิตนี้ต้องรอบคอบ

บางสถานการณ์ต้องรวดเร็วฉับไว

แต่ไม่ใช่ความคิดชั่ววูบด้วยอารมณ์ที่ไร้สติปัญญา

เพราะมิฉะนั้นแล้วการตัดสินใจอาจจะนำพาไปสู่ความหายนะได้

แต่ชีวิตนี้บางสถานการณ์เอาแน่นอนไม่ได้ มาแบบไม่ทันตั้งตัว

เลยต้องรีบตัดสินใจอย่างว่องไว ดังนั้นจึงต้องตระเตรียมฝึกฝนไว้เสมอ

เพื่อรอรับการแปรเปลี่ยนที่ไม่คาดคิดในจังหวะชีวิตนี้

แล้วความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น

หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะได้ผิดพลาดน้อยที่สุด..

..จงตั้งใจรับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอย่างนิ่มนวล..

เข้าที่-ระวัง-..????

ธรรมะสวัสดีขอรับ..   กราบบนมัสการ พระคุณเจ้า จากสงขลา
นำปรัชญา เตรียมพร้อม น้อมทุกสิ่ง
ให้เตรียมจิต เตรียมใจ ไม่ประวิง
เพราะโลกไม่ หยุดนิ่ง แปรเปลี่ยนไป

ท่านเปรียบเช่น น้ำในที่ มีจำกัด
เห็นได้ชัด หากไม่ วนเวียนไหล
ย่อมจะเน่า เอ่อขัง มิตั้งใจ
ชีวิตไซร้ ย่อมเวียนไป ตามครรลอง

การตัดสินใจ ในชีวี ต้องรอบคอบ
อยู่ในกรอบ สติ ปัญญา รวมทั้งสอง
เห็นการณ์ใด ต้องครวญใคร่ ต้องไตร่ตรอง
ตามครรลอง แห่งวิถี ชีวีชน

แต่การได้ ซื่งสติ และปัญญา
ใช่มีแค่ ติดตัวมา พาสู่หน
ต้องเพียรสร้าง ก่อให้เกิด ในจิตตน
ทิ้งอกุศล ก่อกุศลไว้ ให้งอกงาม

ก่อนเข้าที่ ..ระวัง และเตรียมไป
ต้องเตรียมให้ เจริญไว้ ในสิ่งสาม
กาย วาจา และจิต ที่งดงาม
ด้วยเดินตาม สาสนา ของศาสดา

success is not a miracle
ความสำเร็จ ใช่บังเอิญ หรือร่ำหา
ความสำเร็จ ของทุกสิ่ง ที่ได้มา
ต้องด้วยเกิด จากสัทธา และความเพียรยินดีที่พระคุณเจ้าเข้ามาเยี่ยมบ้านกวีธรรมเจ้าค่ะ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย