สติ และ ปัญญา กั้นกระแสนั้นได้

 dhammanews   26 ก.ย. 2555

ธรรมรับอรุณยามเช้า ... กระแส แห่งอกุศลธรรม
-:- สติ และ ปัญญา กั้นกระแสนั้นได้ -:-

๐ บัณฑิตเห็นทุกข์ด้วย ...... ปัญญาญาณ
เพราะจิตผ่องแผ้วตระการ .. เจิดจ้า
เห็นเหตุเกิดทุกข์กาล ........ กำหนด
เดินตามอริยะมัคค์กล้า ...... เพื่อทิ้งทุกข์ทนฯ

**********************************
๏ กระแสทั้งหลาย ที่ไหลไป ดุจสายธาร
มิให้ผ่าน ยากจักบั่น นั่นตัณหา
ทั้งกิเลส ที่ทราม กามมรรคา
อกุสลา อวิชชา พาไหลไป

๏ กระแสเหล่านั้น ยากจักกั้น ยากหยุดยั้ง
หยุดการไหล หยุดการหลั่ง พลังได้
ข้าพระองค์ ทูลถาม พระภูวนัย
มีธรรมใด กั้นได้ โปรดตอบพลัน

๏ พระองค์ตรัส ตัณหา.. เหตุ ให้เกิดทุกข์
พาสิ้นสุข คลุกวิโยค และโศกศัลย์
มันเกิดขึ้น และตั้งอยู่ ยากดับมัน
ชั่วกัปกัลป์ เกินจะนับ เหลือคณา

๏ กระแสที่ ไหลหลาก ยากจักบั่น
ธรรมที่กั้น กระแสได้ ไร้กังขา
ธรรมกั้นไว้ คือ สติ และปัญญา
เป็นธรรมกั้น กระแสตัณหา ที่ร้อนแรง

๏ เพราะตัณหา เป็นเหตุ ให้เกิดทุกข์
ตัณหาคลุก ขลุกอยู่ใน หทัยแหล่ง
มันกัดเชาะ เลาะเรื่อยริน กินหมดแรง
จึงเป็นแหล่ง ก่อทุกข์ สุขสิ้นไปฯ

***************************
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
hinghoi noi

*****************


กระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอายตนะทั้งปวง.
อะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย?
ขอพระองค์จงตรัสบอก
ธรรมเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย.
กระแสทั้งหลายอันอะไรย่อมปิดกั้นได้?
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=30&item=74&items=2&preline=0&pagebreak=0


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


กระแสเหล่าใดในโลก
สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น.
เรากล่าวธรรมเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย.
กระแสเหล่านี้อันปัญญาย่อมปิดกั้นได้.

[๗๐] กระแส คือ ตัณหา
กระแส คือ ทิฏฐิ
กระแส คือ กิเลส
กระแส คือ ทุจริต
กระแส คือ อวิชชา


http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=30&item=74&items=2&preline=0&pagebreak=0
 เปิดอ่านหน้านี้  5753 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย