คุณ และ โทษ แห่งกาม

 หิ่งห้อยน้อย   19 ก.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
คุณแห่งกาม .. รูป

๐ ได้รู้ว่า กามนี้หนอ ก็มีคุณ
ช่วยค้ำจุน ให้สนุก และสุขศานต์
เห็นรูปสวย ชื่นชีวิต จิตชื่นบาน
ก็เปรมปรีดิ์ สุขสราญ ไม่ทุกข์ทน

๐ แต่เนื่องจาก จิตมิได้ ฝึกฝนไว้
จึงปล่อยไป ตามผัสสะ พาท่องหน
ตามกิเลส ที่รุมเร้า ในใจตน
หนีมิพ้น ตัณหา เข้าครองใจ

๐ ความอิ่มสุข โสมนัส ธ ตรัสสอน
พึงสำเหนียก สังวร ทุกสมัย
มีความงาม เปล่งปลั่ง เป็นคุณไซร้
ทำให้จิต สดใส ยามทัศนา

๐ เชิญผู้อ่าน ศึกษา พระไตรปิฎก
ที่แม่ยก มาประกอบ ชอบสิกขา
คุณของรูป ตรัสไว้ ไม่พรรณา
พอโพสต์หน้า มาดูโทษ แห่งรูปกันฯ

เชิญติดตามมานะคะ .....

กาม = กามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ผัสสะ = การถูกต้อง การกระทบ การสัมผัส
โสมนัส = ยินดี ความดีใจ ความสุขใจ ความปลื้มใจ
สิกขา = ศึกษาเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
๐ เพราะจิตผูก คำสรรเสริญ ที่เยินยอ
จึงไม่ท้อ จะบำรุง ปรุงความสวย
เอาทองคำ หุ้มทา พาสำรวย
เอาความสวย กลบความทราม ที่หยามใจ

๐ จึงดิ้นรน เป็นทาส แห่งตัณหา
กิเลสพา จ่อมจม บ่มอนุสัย
จึงต้องเวียน ว่ายภพ มิจบไป
ผลสุดท้าย มิทิ้งได้ ในวัฏฏาฯ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อะไรเล่า เป็นคุณของรูปทั้งหลาย?

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างว่า
นางสาวเผ่ากษัตริย์ เผ่าพราหมณ์ หรือเผ่าคฤหบดี
มีอายุระบุได้ว่า ๑๕ ปี หรือ ๑๖ ปี
ไม่สูงเกินไป ไม่ต่ำเกินไป
ไม่ผอมเกินไป ไม่อ้วนเกินไป
ไม่ดำเกินไป ไม่ขาวเกินไป

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้นนางคนนั้น
งดงามเปล่งปลั่งเป็นอย่างยิ่ง ใช่หรือไม่เล่า?
…. เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความสุขความโสมนัสอันใดแล
ที่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงามเปล่งปลั่ง
นี้เป็นคุณของรูปทั้งหลาย.

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=12&item=201&items=1&preline=0


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


 เปิดอ่านหน้านี้  5854 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย