กลอนดอกสร้อย .. รำพึงในวัฏฏสงสาร

 หิ่งห้อยน้อย   28 ม.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ วัง เอ๋ย วังเวง
หง่างเหง่ง เสียงระฆัง ดังขับขาน
ตะวันลับ ขอบฟ้า มาเนิ่นนาน
หลายกัปกาล หลายเวลา พาทุกข์ทน

๐ ตะวันเริ่ม จะลับ ดับลงแล้ว
เสียงเจื้อยแจ้ว แห่งรัตติกาล ขานอีกหน
จุติแล้ว อุบัติขึ้น ในบัดดล
หมุนและเวียน เปลี่ยนหน วนวัฏฏ์เอยฯ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
     

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ กาล เอ๋ย กาลเวลา
ไปข้างหน้า มิย้อนกลับ ลับเลยหาย
จะสุข ทุกข์ เศร้า ดีใจ ไม่เคยคลาย
เวลานั้น ไม่เคยกลาย ไม่รอรา

๐ ปัจจุบัน มาครอง มองไม่เห็น
ไม่เคยเป็น ปัจจุบัน นั่นปัญหา
จิตปุถุชน ที่ยังไร้ ญาณปัญญา
ได้แต่วิ่ง ตามเวลา น่าเศร้าเอยฯ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย