-:- มาเตรียมเสบียง และที่พักข้างหน้ากันเถอะค่ะ -:-

 Webmaster   8 ส.ค. 2556

-:- มาเตรียมเสบียง และที่พักข้างหน้ากันเถอะค่ะ -:-

๏ อยู่ในความสนุกสนาน มานานช้า
มิคิดว่า มาถึง ซึ่งสลาย
ตั้งอยู่ใน ปากเหว แห่งความตาย
เสื่อมสลาย เพราะมีชาติ มิอาจคืน

๏ ท่านตั้งอยู่ ในปาก ความเสื่อมแล้ว
ติดในแร้ว พระยายม มิอาจฝืน
ที่พักข้างหน้า เพื่อหยุดยั้ง และค้างคืน
เสบียงกลืน เพื่อข้างหน้า ก็ไม่มี

๏ ท่านจงทำ ที่พึ่ง สำหรับตน
สร้างกุศล เสริมไว้ ในวิถี
เพียรพยายาม ละสิ่งชั่ว มั่วโลกีย์
สร้างความดี สู่กุศล เพื่อผลบุญ

๏ แม้นเป็นผู้ มีมลทิน ขจัดแล้ว
จิตดั่งแก้ว เปี่ยมล้น ผลบุญหนุน
ตัดกิเลส สังโยชน์ โทษไร้คุณ
กุศลหนุน เพื่อพ้นชาติ และชรา ๚

*********************************
ชาติ = ความเกิด
ชรา = ความแก่ ความเสื่อม

สังโยชน์ = ธรรมที่ร้อยรัดจิตให้อยู่ในทุกข์
จึงทำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร
มี ๑๐ ประการ

************************************
ท่านเป็นผู้มีวัยอันชรานำเข้าไปแล้ว
เตรียมจะไปยังสำนักของพระยายม
อนึ่ง ที่พักในระหว่างของท่านก็ยังไม่มี
และเสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มี

ท่านจงทำที่พึ่งแก่ตน
จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต
ท่านเป็นผู้มีมลทินอันขจัดแล้ว
ไม่มีกิเลสเครื่องยียวน
จักไม่เข้าถึงชาติและชราอีก

*******************************
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

*****************   
 เปิดอ่านหน้านี้  5928 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย