หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม นำสวดมนต์ คำทำวัตรเช้า

 Webmaster  

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม นำสวดมนต์ คำทำวัตรเช้า

เสียงหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม(พระธรรมสิงหบุราจารย์) แห่งวัดอัมพวัน สิงห์บุรีนำสวดมนต์ คำทำวัตรเช้า(สำหรับเพศพรหมจรรย์) มีบทสวดประกอบเป็นซับไตเติ้ล
คำทำวัตรเช้า, ปุพพภาคนมการ, พุทธาภิถุติ, ธัมมาภิถุติ, สังฆาภิถุติ, รตนัตตยัปปณามคาถา, ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี, ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณวิธี, ปัตติทานคาถา และกราบพระรัตนตรัย.

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hoEAwEa5u74

10,735


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย