คืนนี้แรม ๘ ค่ำ ... จันทร์ข้างแรม

 หิ่งห้อยน้อย   9 ก.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
คืนนี้แรม ๘ ค่ำ ... จันทร์ข้างแรม

๐ แม้นว่ามอง จันทร์แรม ด้วยใจสุข
ไร้ความทุกข์ ระทมใจ ที่หมองหม่น
จันทร์ข้างแรม กลับแจ่มจ้า นภาดล
อยู่ที่จิต ของตน ขณะมอง

๐ มองจันทรา กลางนภา คราข้างแรม
ด้วยจิตแย้ม ด้วยยินดี ที่ไม่หมอง
จักเห็นแสง นวลจ้า ที่น่ามอง
เพราะความหมอง ของผู้มอง นั้นหมดไปฯเจริญในธรรม เจ้าค่ะ


   


๐ หยุดน้ำตา ที่หลั่งไหล ในครั้งนี้
ใช่จะมี เพียงคืนนี้ ก็หาไม่
มันไหลหลาก มากล้น จนท่วมใจ
สุดจะเกิน ตวงนับได้ ในจินตนา

๐ ต้องรู้ว่า เกิดมา ต้องพบทุกข์
ใช่พบสุข สดใส ในหรรษา
ความพลัดพราก ไม่สมหวัง ดังจินตนา
เกิดทุกครา ทุกคน มิพ้นไปฯ
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย