ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๘

 สวนป่าวังอุโบสถภัทรสีมา   6 ก.ย. 2561

๓๗๘. สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง.
ขุ. ชา. นวก. ๒๗๑๕๕.

เทียบ: พุทธภาษิต


ที่มา : ทดลองแต่งกลอน


 เปิดอ่านหน้านี้  5928 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย