ความรักที่แท้...... 14 กุมภาพันธ์

 หิ่งห้อยน้อย   14 ก.พ. 2554

 
สาธุ สาธุ สาธุ


ความรักใด ไหนเล่า จะเท่ารัก
ที่ประจักษ์ แจ้งจิต พิสมัย
รักที่ได้ จากองค์ ภูวไนย
พระทรงชัย มอบรัก มอบเมตตา

ทรงปรารถนา ให้มวลมนุษย์ ไร้ทุกข์สิ้น
ทรงปรารถนา ให้ทุกจินต์ สมปรารถนา
ทรงปรารถนา ให้สัตว์โลก หลุดวัฏฏา
พระกรุณา ยากจะหา ใครเปรียบปาน

ให้ยึดมั่น ในกุศล เพื่อผลจิต
ทรงให้ชิด ติดกุศล ดลสืบสาน
คบกัลยาณมิตร เพื่อพาจิต ให้พ้นพาล
ทั้งทำทาน รักษาศีล ภาวนาธรรม


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
    

ความรัก คือ .........

รักที่แท้ นั้นมี แต่การให้
ควรพินิจ ด้วยใจ ให้มากยิ่ง
หญิงกับชาย รักกัน หมายแอบอิง
มิวายทิ้ง กันไป ให้ระทม

แต่ถ้าเรา รักใคร ให้ด้วยรัก
ให้ความภักดิ์ ความหวังดี ที่เหมาะสม
ไม่หวังผล ตอบแทนใด จะไม่ตรม
อย่าเพียงหวัง ให้เขาชม ชื่นกลับมา

ถ้าทำได้ เช่นกล่าว เล่ามานี้
ดวงฤดี นี้สดชื่น รื่นหรรษา
เพราะว่ารัก อยู่บนฐาน ความเมตตา
อีกกรุณา ให้คนรัก นั้นสุขใจ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย