ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) - ปาน ธนพร แวกประยูร

 DhammathaiTeam  

ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) - ปาน ธนพร แวกประยูร

ตราบลมหายใจสุดท้าย (Till The last Breath)

(คีตธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคติธรรมของพระนางเขมาเถรี อัครสาวิกาเบื้องขวาผู้เลิศทางมีปัญญามาก)

ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร
กวีนิพนธ์โดย: ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ และ รัชต์พงษ์ สมศรี
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
มิวสิควีดีโอ : ภัทธิ บัณฑุวนิช

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Oo4hXkdLlV4

7,910


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย