02 560817-ขั้นตอนการเจริญกรรมฐาน (17 ส.ค. 2556) 2/9

 Webmaster  

02 560817-ขั้นตอนการเจริญกรรมฐาน (17 ส.ค. 2556) 2/9


อบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
2 / 9

ธรรมเทศนา หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน สิงหาคม 2556

ที่มา : https://www.youtube.com/@TheWatmaheyong

3,008


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย