ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 37 - 3 สิ่งนี้ต่างกัน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 37 - 3 สิ่งนี้ต่างกัน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 37 - 3 สิ่งนี้ต่างกัน

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโรเดินจิต


• ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก

• ๕๐.ปางชี้อสุภะ

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง ทุกข์ซ่อนรูป

• แม่น้ำสายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย