ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12 ม.ค. 63 (2/2)

 Webmaster  


พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ธรรมเทศนา เรื่อง “ ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ “ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

12 ม.ค.63 (2/2)

ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ รพ.สมุทรปราการ

จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,848 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย