ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12 ม.ค. 63 (2/2)
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 Webmaster   24 ก.พ. 2564

ธรรมเทศนา เรื่อง “ ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ “ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

12 ม.ค.63 (2/2)

ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ รพ.สมุทรปราการ

จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=l6Wfc_5i230

DT0003

Webmaster

24 ก.พ. 2564

 เปิดอ่านหน้านี้  919 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย