ธรรมให้รู้ : ตอนที่43 - ความต่างของนิโรธและนิพพาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่43 - ความต่างของนิโรธและนิพพาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่43 -

ความต่างของนิโรธและนิพพาน

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,978
• อภัยทาน
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย