ธรรมให้รู้ : ตอนที่63 - อานาปานสติ • กายานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 63

อานาปานสติ • กายานุปัสสนา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

---------
เดินจิต
 เปิดอ่านหน้านี้  2,676 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย