พระพุทธเจ้า


# เรื่อง อ่าน
 ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล
 ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส
 เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
 ต้นไม้ สวน และป่า
 แม่น้ำสายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
 ถ้ำและภูเขา
 ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์
 พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ
 หลักในการตอบ ๔ วิธี
 หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี
 พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
 เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔
 พุทธคุณ ๙ ประการ
 พระธรรมทุกข้อตกอยู่ในกลุ่มอริยสัจ ๔
 ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
 หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก
 ทรงปาฏิหาริย์ ๓ คำรบปรากฏแก่พระพุทธบิดา
 แสดงอิทธานุภาพสยบคณาจารย์ใหญ่นักบวชชฏิล
 ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ
 รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี
 ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย