วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2295
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2321


วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง หรือที่เรียกทั่วไปว่า วัดหลวงพ่อโต กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่า วัดบางขุนพรหมนอก ต่อมา ชาวลาวที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับวัด นามว่า เจ้าอินทร์ ผู้เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวค่อม พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้ครั้งใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดอินทร์ เพื่อให้เกียรติแด่ผู้บูรณะวัดนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า วัดอินทรวิหาร ด้วยอาจเกิดสับสนกับ วัดอินทาราม ที่บางยี่เรือ

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เป็นที่รู้จักสำหรับ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร (พระพุทธศรีอริยเมตไตรย) •


พระอุโบสถ    


ภายในพระอุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๓ องค์ เป็นพระประธาน ประดับภาพจิตรกรรมผนัง เป็นภาพชีวประวัติของสมเด็จพระพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)    


หอระฆังหลังคาทรงจัตุรมุข   


มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง   


หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร (พระพุทธศรีอริยเมตไตรย) เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ มีความสูง สูง 32 เมตร สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เมื่อ พ.ศ. 2410 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ท่านก็ได้มรณภาพลงขณะที่สร้างไปได้ถึงบริเวณพระนาภี (สะดือ) การก่อสร้างจึงหยุดชะงักลง และได้มีการก่อสร้างต่อจนสำเร็จในปี พ.ศ. 2467 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้จัดให้มีงานสมโภชเป็นครั้งแรกเป็นเวลาสามวัน คือวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2471 ต่อมาได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเกศ (เส้นผม) ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุ ที่รัฐบาลของประเทศศรีลังกามอบให้ ในปี พ.ศ. 2523   


จุดกราบขอพรและนมัสการบริเวณพระบาท (เท้า)
หลวงพ่อโตฯ เป็นอดีตรูปปั้นและพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร (สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย) ทางวัดได้จัดงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม เป็นประจำทุกปี กระทั่งวัดปากน้ำภาษีเจริญได้ก่อสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลซึ่งมีความสูง 69 เมตร เสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2564 ทำให้หลวงพ่อโตฯ เป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครอันดับที่ 2   


บ่อน้ำพระพุทธมนต์
พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ขณะดำรงสมศักดิ์เป็นพระครูธรรมธร ทองสืบ ดำริที่จะบูรณะบ่อน้ำพระพุทธมนต์เดิมที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ สร้างไว้ในสมัยที่ท่านมาสร้าง "หลวงพ่อโต" จึงได้ร่วมกับบรรดาศาสนิกชนผู้เคารพศรัทธาดำเนินการรื้ออาคารไม้สี่เหลี่ยม ซึ่งคลุมบ่อน้ำพระพุทธมนต์เดิมและสร้างอาคารใหม่รูปทรงคล้ายเจดีย์ศิลปะไทยประยุกต์แทน งานก่อสร้างเริ่มเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2530 เสร็จบริบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2531 แล้วจึงทำการตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร ด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรมอันงดงาม   


กลางบ่อน้ำพระพุทธมนต์บรรจุแผ่นยันต์หินอ่อน 121 พระคาถา ของเดิมของสมเด็จฯ ซึ่งพบบริเวณใต้โคนเสากลางบ่อน้ำมนต์เก่า ทั้งยังจารึกพระคาถาชินบัญชร ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกและพระธาตุทั้ง 4 บ่อเล็ก 5 บ่อ โดยรอบบ่อใหญ่จารึกพระเจ้า 5 พระองค์

วันอินทรวิหารยังได้รวบรวมน้ำพระพุทธมนต์ น้ำศักดิ์สิทธิ์ จากทั่วพระราชอาณาจักร 381 แห่ง มาไว้ด้วย   


การปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์   
10,798จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย