กวีธรรมะ

การนำเสนอธรรมะสู่ผู้ที่สนใจในแนวบทกวี โครง ฉันท์ กาพย์ กลอน ที่เข้าใจง่าย สละสลวยในสำนวนเนื้อหา


กวีธรรมะ


# เรื่อง อ่าน
 โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ภาคจบ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย
 โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ภาค๒ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย
 โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย
 #ธรรมนำทางชีวิต
 ธรรมะ
 องคุลีมาล ตอนที่ 1
 องคุลีมาล ร้อยกรอง ตอนที่ 1
 พุทธศาสนสุภาษิต (ธรรมะดีดี วันนี้)
 ไม้แตกคอ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย
 บทธรรม
 พึงพิจารณากิจตัวเอง ... ไม่แลดูกิจผู้อื่น
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๘
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๗
 ปีเก่า ปีใหม่
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๕
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๔
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๓
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๒
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๑
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน
 ลำดับคำกลอน ๙๙๙

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย