หยดฝนในจักรวาล

 DhammathaiTeam  


หยดฝนในจักรวาล
คีตธรรมเพื่อน้อมบูชาพระอริยเจ้าทั่วโลกธาตุ

เนื่องในวาระครบ ๑ ทศวรรษ แห่งการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาบัวลอย
โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ภายใต้การดูแลของวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
และการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ศิลปินและจิตอาสาในโครงการจึงได้น้อมใจกันสร้างสรรค์คีตธรรม“หยดฝนในจักรวาล”
เพื่อน้อมระลึกบูชาพระรัตนตรัยและพระอริยเจ้าทั่วโลกธาตุ
และหวังให้บทคีตธรรมนี้เป็นดั่งบทเจริญสติของทั้งผู้สร้างและผู้ฟังทุกกาลสมัย
หากพระอริยเจ้าผู้เป็นแบบอย่างทั่วโลกธาตุ ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏนามนั้น
ต่างได้พากเพียรฝึกฝนกลั่นตัวเองจนหมดสิ้นภพชาติแล้ว
ในฐานะผู้สร้างคีตธรรมและผู้ฟังคีตธรรม “หยดฝนในจักรวาล” ย่อมควรต้องตระหนักยิ่งทุกลมหายใจว่า
“วันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่”
.....
หยดฝนในจักรวาล
ศิลปิน : ปาน ธนพร แวกประยูร
คำร้อง : คณะศิลปินและจิตอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
….
ลำนำสายธารได้ขับขานถึงการผันเปลี่ยน
ระเหยตายเกิดวนเวียนจากหยดธารกลายเป็นม่านฝน
ร่วงหล่นรินไหล แห้งเหือดหายด้วยน้ำมือตน
ชีวิตเวียนว่ายตายวน ดั่งหยดฝนในจักรวาล

แต่หนึ่งหยดน้ำบนใบบัวยามโดนแสงธรรม
สะท้อนความจริงสำคัญ ถึงการเปลี่ยนผันผ่านจากสังสาร
เพียรกลั่นชีวิตแลกด้วยชีวิตปิดการเดินทาง
หยดภพได้อันตรธาน สู่อวสานในชาติสุดท้าย

ยินสรรพเสียงถ้อยร้อยจำเรียงเพียงการขับขาน
นอบน้อมพร้อมสาธุการ พระนฤพานสว่างไสว
ตำนานชีวิตลิขิตด้วยธรรมเพื่อนำหัวใจ
หยดธรรมที่ยังรินไหล ให้ทุกรอยธรรมตามรอยบูชา

(ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดร)

ลำนำสายธาร ยังขับขานถึงการผันเปลี่ยน
ระเหยตายเกิดวนเวียนเปลี่ยนผ่านผันตราบดินสินฟ้า
เพียรเฝ้าบำเพ็ญในรอยทาน ศีล ภาวนา
หยดภพจึงสั่งลาฟ้า ไม่มากำเนิดเกิดอีกต่อไป
เพียรเฝ้าบำเพ็ญในรอยทาน ศีล ภาวนา ชีพน้อมบูชาพระพุทธองค์
.....
ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมของศิลปิน จิตอาสากลุ่มบัวลอย และวงเด็กวัด “ศิษย์มาวิตต์”
ภายใต้การดูแลของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
และการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ได้ทุกช่องทาง
Page: Bualoyteamwork
Page : ศิษย์มาวิตต์
Instagram: @bualoyteamwork
Instagram: SITMAVITT
Line Official: @bualoyteamwork
Subscribe ที่ Youtube Channel : Bua Loy
ติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9569 และ 080-536-6996


7,911
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย