วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ ส่งสามเณรเรียนฟรี ระดับประถม ส่งเรียนให้จบปริญญาตรี

 Wattsp    7 มิ.ย. 2554

วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ ส่งสามเณรเรียนฟรี ระดับประถม ส่งเรียนให้จบปริญญาตรี

วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีความประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน มีอนาคตที่ดี ทำหน้าที่ของลูกให้ถูกต้อง ตั้งใจเรียน และมีโอกาสปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะ สามารถนำเอาธรรมะไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ และเป็นการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสส่งลูกบวชเรียน มีอนาคตไกล มั่นคงแน่นอนอีกด้วย ทางวัดทุ่งสว่างชัยภูมิ เชิญชวน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนให้ส่งนักเรียน เยาวชน ที่จบ ป.6 อายุ 13-15 ปี บวชสามเณร (บวชเณรเรียน) เพื่อเรียนหนังสือ ทางโลก เรียนระดับ ม.1 ถึง ม.3 จบม.6แล้ว เรียนต่อระดับปริญญาตรี บวชเรียน ทางโลก และทางธรรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา ส่งเรียนระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย และส่งเรียนให้จบระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป รับสมัครได้ทุกระยะ สมัครแล้วบวชสามเณรเพื่อเรียนได้ทันที หากนักเรียน ยังเรียนอยู่ชั้นประจำ ให้โอนย้ายมาเรียนต่อแล้วบวชเรียนได้ทันที เพื่อฝึกสมาชิกให้เรียนเก่ง สร้างบารมีให้ตนเองและพ่อแม่ ขอดีของสามเณรที่บวชเรียนหนังสือจักได้มีโอกาสเรียนธรรมะ ศึกษาธรรมะ มีความรู้ดี ประพฤติดี ติดตัวไปตลอดไป เงินค่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พ่อแม่ได้บุญกุศล ลูกบวชเรียนได้ความรู้ดี ได้ความประพฤติดีเยี่ยม รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาเตวิทย์ ยะสะสี หรือพระอาจารย์ยะสะสี วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.087-9588982
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ขออนุโมทนาด้วยค่ะ


• ศรัทธา กับปัญญา ควรมีพอๆ กัน

• นิทานอีสป...พ่อค้าเกลือกับลา

• สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

• ทางที่เดินคนเดียว

• วัฏสงสาร เราสร้างเองโดยแน่แท้ และจักแก้ได้ด้วยมรรคจนหักหาย จิตมุ่งสร้างวัฏฏะวนจนวุ่นวาย หยุดเวียนว่ายเราทำได้..ไม่สร้างมัน

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่16 - ความน่ากลัวของสังสารวัฏ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย