แจกหนังสือสวดมนต์ฟรี ขอรับได้ค่ะ

 พัฒน์นรี  

หนังสือสวดมนต์ คาถามหามงคล ทำวัตรเช้า-เย็นแปล
วัดหรือโรงเรียน อุบาสก อุบาสิกาต้องการขอรับ
แจ้งมาที่facebook:พรพรหม จักรพรรดิ หรือเบอโทร063-6291956


3,675


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย