ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ และพระประธาน ฯลฯ

 aom.anatta    20 ก.พ. 2555

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ และพระประธาน ฯลฯ

ณ สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) หมู่ 10 บ้านหนองคู ตำบลป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180

สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) ได้เริ่มก่อตั้งมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ในอดีตหลายปีที่ผ่านมาไม่มี เจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ประจำถาวร มีแต่เพียงพระภิกษุที่ท่านธุดงค์มาพักจำพรรษาอยู่ชั่วคราวเท่านั้น จึงทำให้สำนักสงฆ์แห่งนี้ร้างเพราะไม่มีผู้ดูแลรักษาและทำให้ถาวรวัตถุที่สำคัญ เช่น ศาลาการเปรียญ (ซึ่งยังไม่มีพระประธานประดิษฐาน) โรงครัว และกุฏิเล็กๆ ที่มีอยู่ไม่กี่หลัง มีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมากแต่หลังจากที่ พระณรงค์ฤทธิ์ ญาณธโร ท่านได้เข้ามาพักจำพรรษาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก็เริ่มมีชาวบ้านและญาติโยมที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนี้ ให้ความสนใจมาร่วมกันทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาประจำอยู่ 1 รูป คือ พระณรงค์ฤทธิ์ ญาณธโร

ดังนั้นท่านและชาวบ้านจึงพร้อมใจกันที่จะบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น ศาลาการเปรียญ พระประธาน กุฏิ โรงครัว และอื่นๆ ตามที่จำเป็น ซึ่งในขณะนี้ทางสำนักสงฆ์ได้เริ่มดำเนินการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ดี เพราะยังขาดแคลนปัจจัยทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก

จึงขอบอกบุญมายังท่านสาธุชนผู้ใจบุญ และท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันทำบุญ เสียสละจาคะตามกำลังศรัทธา เพื่อบูรณะบำรุงรักษาพุทธศาสนสถาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีกรรมบำเพ็ญบุญกุศลทางพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สืบไป

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สามารถมาร่วมทำบุญด้วยตนเอง ณ สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมทำบุญ ผ่านบัญชีของทางสำนักสงฆ์ได้โดยตรงที่ ธนาคาร กรุงเทพ, สาขา เกษตรวิสัย, ชื่อบัญชี พระณรงค์ฤทธิ์ ญาณธโร,บัญชีประเภท สะสมทรัพย์, เลขที่บัญชี 482 - 0 - 65380 - 8

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักสงฆ์ 087 - 0441356

ขออัญเชิญอานุภาพ คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนอานิสงส์ผลบุญกุศล ที่ท่านมีจิตศรัทธาในครั้งนี้ ขอได้โปรดจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณสารสมบัติทุกท่าน ทุกประการด้วยเทอญ

....ขอน้อมอนุโมทนาบุญ แด่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะ....
ภาพถ่าย ณ ปัจจุบัน ของศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) ซึ่งอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซม ... ค่ะ


ภาพถ่าย ณ ปัจจุบัน ของศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) ซึ่งอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซม .... ค่ะ


ภาพถ่าย ณ ปัจจุบัน ของศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) ซึ่งอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซม ..... ค่ะ


ภาพถ่ายบรรยากาศ และถาวรวัตถุต่างๆ ภายใน สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) ...ค่ะ


ภาพถ่ายบรรยากาศ และถาวรวัตถุต่างๆ ภายใน สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) ...ค่ะ


ภาพถ่ายบรรยากาศ และถาวรวัตถุต่างๆ ภายใน สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) ...ค่ะ


ภาพถ่ายบรรยากาศ และถาวรวัตถุต่างๆ ภายใน สำนักสงฆ์ป่าพนาวัน (ดอนปู่ตา) ...ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญ แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธา และท่านที่ได้กรุณาเข้ามาอ่าน ทุกท่านนะคะ... สาธุ _/|\_ ค่ะ


  3,618 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย