ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถ

 Geewon99    18 พ.ค. 2561

วัดบ่อโศรก หมู่ 11 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ทางวัดบ่อโศรกได้มีความประสงค์จะจัดสร้างอุโบสถ เพราะ วัดไม่มีอุโบสถในการประกอบพิธีสังฆกรรมและได้สร้างวัดมานานกว่า 90 ปี ชึ่งขณะนี้ช่างได้ออกแบบแปลนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและช่วงนี้ยังอยู่การทำราคาประเมินคาดอีกว่าอีกภายในหนึ่งเดือนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยและก็จะกำหนดวางศิลาฤกษ์ได้โดยการสร้างพระอุโบสถซึ่งต้องใช้กำลังทรัพย์เป็นอย่างมาก หากสาธุชน ท่านใดต้องการสั่งจองประตูโบสถ์หรือเสาโบสถ์ตลอดจนหน้าต่างโบสถ์พื้นคอนกรีตเหล็กเส้นปูนซีเมนต์ อิฐ ปูน ทราย ขอเชิญบริจาคได้ ที่วัดเพื่อเป็นการทำบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะได้ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานติดต่อมาที่เจ้าอาวาสได้หมายเลขโทร 096-795-7109 หรือโอนเข้าบัญชีร่วมสร้างโบสถ์หลังใหม่บัญชีเลขที่ 0-2010492414-5 ธนาคารออมสิน สาขาแก่งคอย ได้ทุกวัน (หากท่านใด ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ติดต่อขอรับได้ที่ท่านเจ้าอาวาส )
  3,748 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย